Nieuwe huisstijl gemeente Hamme


dinsdag, 24 januari, 2012
Nieuwe huisstijl gemeente Hamme

Het doel is om van Hamme een sterk merk te maken en een duidelijke en positief imago  voor de gemeente te creëren. Niet enkel op infrastructureel  vlak maar ook op communicatief vlak  zullen nieuwe elementen worden uitgewerkt.

Een van deze elementen is de logo- en huisstijlontwikkeling. De handboek dat daarvoor ontwikkeld is zal vanaf heden als basis dienen voor alle interne en externe communicatie van de gemeente. 

 

Er zijn bij de lancering een aantal zaken aangekocht zoals 10 wimpels, 10 vlaggen, 2 roll-upbanners en de verschillende enveloppen in beperkte oplage.

 

 

Volgende zaken staan o.a. op de planning om dit jaar in te voeren:

 

MS-Officesjablonen:

 

Dit zijn alle sjablonen die nodig zijn voor de vlotte dagelijkse werking van de gemeentelijke administratie. Momenteel worden deze in samenwerking met de informaticadienst dienst per dienst afgewerkt. Dit is ook een hele klus, aangezien we echt heel gericht moeten te werk gaan. Niet alle sjablonen zijn voor iedereen hetzelfde. Daarbij komt ook dat alles moet beveiligd worden om zoveel mogelijk aan automatische kwaliteitsbewaking te doen.

 

DRUKWERK:

 

 • naamkaartjes voor al het administratief personeel (schatting 18.000 stuks)
 • enveloppen (schatting 140.000 st.)
 • groetenkaarten(schatting 2000 st.)
 • uitnodigingen (uiteraard afhankelijk van het aantal activiteiten) (schatting 6000 st.)
 • affiches (afhankelijk van het aantal activiteiten) (schatting 3000 st.)
 • flyers (afhankelijk van het aantal activiteiten) (schatting 20.000 st.)
 • haminfo (reeds in uitvoering)
 • Presentatie-/persmappen (2000 st.)

 

PROMOTIE (merchandising, diversen, …):

 

 • extra wimpels (30 st.)
 • extra vlaggen voor openbare gebouwen, masten op festiviteiten, uitleendienst, … (50 st.)
 • belettering op al het rollend materieel van de gemeente (links-rechts-achterzijde voertuigen)
 • Herbruikbare winkeltas .De bedoeling van deze herbruikbare winkeltas is om rond Pasen deze tas aan alle gezinnen te kunnen bezorgen. (1 tas per gezin)
 • Een aantal gadgets (balpennen, meetlatten, …) zullen ook voorzien worden dit jaar

 

DIGITALE TOEPASSINGEN:

 

 • PowerPoint-voorstelling (sjablonen worden volop in uitvoering gebracht)
 • nieuw gezicht website (wordt volop in uitvoering gebracht > Schaubroeck werkt er momenteel aan > de omschakeling zal één van de komende dagen/weken gebeuren). Er zal op termijn ook verder gewerkt worden aan een nieuwe structuur van de website.
 • E-mailhandtekeningen worden uniform gemaakt conform de huisstijl (de meeste interne diensten zijn reeds aangepast.
 • Nieuwe voorstellingsfilm van Hamme

 

STAND VAN ZAKEN:

 

Deze week zijn er al 5 opleidingen gegeven. Volgende week zijn de laatste opleidingen gepland voor de gemeentelijke administratieve diensten (intern, extern, academie, gemeentescholen, CC Jan Tervaert, sport, V.V.V.). Eens onze gemeentelijke administratie weg is in het verhaal + alle drukwerken en merchandisingartikelen aangekocht zijn, zullen we overgaan tot fase 2 (OCMW). Ook de brandweer valt onder een aparte fase, evenals de adviesraden. Uiteraard dienen eerst alle sjablonen voor de gemeentelijke administratie gecreëerd te worden en moet iedereen hier probleemloos met kunnen werken, vooraleer we aan fase 2 beginnen. Alleen dat al zal enkele maanden duren.

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN HUISSTIJLHANDBOEK:

 

 • Algemene inleiding van het citymarketingsverhaal + waarom is het nodig om een vaste communicatiestijl te hebben
 • Voorstelling gemeentelogo + alle richtlijnen die eraan verbonden zijn (plaatsing, grootte, wat mag/wat niet, afgeleiden van het logo, …)
 • In onze nieuwe huisstijl hebben we ook een aantal basiselementen bepaald, waar voortaan rekening met moet worden gehouden zoals het kleurgebruik (primair/secundair), lettertypes, een grafische element (bv blauw boogje onderaan in brief) en een aantal afspraken rond het gebruik van foto's met de daaraan gekoppelde beeldvoorwaarden.
 • De verschillende huisstijltoepassingen worden eveneens weergegeven in het huisstijlhandboek onderverdeeld in zakelijke, drukwerk-, diverse, digitale en merchandisingtoepassingen. Er wordt telkens een voorbeeld gegeven van hoe een bepaalde toepassing er voortaan zal uitzien, uiteraard losgekoppeld van inhoud.

 

Een niet onbelangrijk onderdeel binnen het huisstijlhandboek is het hoofdstuk communiceren. Dit zal later dit jaar ook apart via actieve workshops herhaald worden voor het gemeentepersoneel. Volgende zaken komen hierin aan bod:

 

 • BIN-normen 
 • E-mailpolicy (richtlijnen rond het gebruik van e-mail)
 • Colofons (uniforme schrijfwijze van colofons in publicaties)
 • Klare en duidelijk taal (een aantal richtlijnen rond taalgebruik > dit wordt later dit jaar nog eens uitgebreid aangehaald in een workshop)
 • Telefoonprotocol (richtlijnen rond telefoongebruik en hoe een telefoongesprek voeren)
 • Persconferenties/-momenten (voortaan gebeurt alle communicatie met de pers via onze gemeentelijke communicatiedienst)

 

Dit zijn zowat de belangrijkste zaken waar  momenteel aan wordt gewerkt

De personeelsleden die tot nu toe de opleidingen hebben gevolgd, staan positief ten opzichte van de veranderingen.

Er is het gevoel dat iedereen het nodig vond dat er ook op dit vlak vernieuwing kwam.

 

 

 

Schepen van Informatie

 

Drieghe Etienne